1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9
"Myślenie to najcięższa praca, dlatego tak niewielu jej się podejmuje"
Henry Ford

Nasi partnerzy:

            Dwoje naszych uczniów: Patrycja Mitrusiak i Jakub Łapiński z klasy III b może mówić o dużym sukcesie. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku wzięli udział w rekrutacji do projektu Akademia Samorządu, do której przystąpiło 180 młodych osób z całej Polski. W działaniach tych wspierała ich pani Grażyna Samson, nasz szkolny pedagog. Okazało się, że Patrycja i Jakub znaleźli w trzydziestce wyróżnionych! Ich wcześniejsza aktywność i zaangażowanie zostały docenione.

Projekt Akademia Samorządu realizowany jest przez Fundację Centrum im. Władysława Grabskiego, a finansowany jest w ramach programu UE Erasmus +. W ramach Akademii od grudnia 2022 r. nasi uczniowie w każdym miesiącu spotykają się na dwudniowych zjazdach w Warszawie. Na zajęciach z osobistościami z różnych ministerstw, uczelni, z prawnikami, dziennikarzami i innymi osobami odpowiedzialnymi za naszą gospodarkę, szkolnictwo, media otrzymują wiedzę i uczą się konkretnych  umiejętności przydatnych w społecznej aktywności,

np. jak prowadzić wywiad, jak występować prze kamerą, prowadzić kampanię, debatę oksfordzką. Zajęcia są bardzo ciekawe, wnoszą wiadomości i umiejętności, których nie da się uzyskać w realiach szkolnych.

W czasie drugiego zjazdu z „młodymi samorządowcami” spotkali się między innymi mecenas Karol Pietras - członek zarządu NASK S.A, który mówił o zachowywaniu bezpieczeństwa w Internecie, zaś minister Arkady Rzegocki - szef Służby Zagranicznej- dyskutował z młodzieżą na temat kluczowych tematów z punktu widzenia młodego pokolenia, mówił też o pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Bardzo przydatne były też warsztaty z dziennikarstwa, czyli jak występować przed kamerą, jak prowadzić wywiad, jak prowadzić kampanię, debatę oksfordzką.

            Patrycja i Jakub zdobywają wiedzę, uczą się przez działanie, kształtują swoje postawy, nawiązują nowe relacje i bawią się w osobami, które mają podobną pasję – działanie. Patrycji i Jakubowi gratulujemy!!!

 

 

 

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.