logo UE


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe -
projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego

realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach i Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach