1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9

O szkole

Rekrutacja

2023-2024

Organizacja roku

Rada Pedagogiczna

Polityka jakości ZSM

Galeria zdjęć

Akty prawne

"Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."
Paulo Coelho

Nasi partnerzy:

W dniu 20.12.2022r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym akcję społeczną pt. "Młodzi mają głos", której podstawowym celem jest wspólny dialog oraz usprawnienie komunikacji młodzieży z jej przedstawicielami w samorządzie, w tym głównie z Młodzieżową Radą Miejską. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Krzysztof Gołaszewski, który przy okazji złożył zgromadzonej młodzieży życzenia świąteczne. I chociaż okoliczności pogodowe tego dnia były wyjątkowo niesprzyjające, by dotrzeć na spotkanie, to nasi uczniowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania i pod opieką pani Marty Olichwierowicz liczną grupą stawili się na zebraniu. 

Zwiększenie udziału młodych ludzi w życiu publicznym jest bardzo ważne, zaś wzmocnienie poczucia wpływu aktywnej młodzieży na to, co dzieje się w ich mieście i samorządzie, bardzo potrzebne. Spotkanie zainspirowało młodzież do podejmowania działań  poprawiających ich komfort życia w mieście oraz poszerzyło przestrzeń ich wolnej wypowiedzi.

 


 

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.