1 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9

O Nas

Galeria zdjęć

Rada Pedagogiczna

Akty prawne

Organizacja roku

Polityka jakości ZSM

Rekrutacja 2020-2021

Film promujący ZSM

"Twój los zależy od Twoich nawyków"
Brian Tracy


 

Nasi partnerzy:

 Tegoroczna inauguracja roku szkolnego w naszej szkole miała szczególny charakter. Były to bowiem uroczystości centralne z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego połączone z otwarciem nowego kompleksu sportowego. Obok pana Ministra szkołę zaszczycili także inni przedstawiciele władz państwowych: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszowski, wicewojewoda Tomasz Madras i Podlaska Kurator Oświaty- pani Beata Pietruszka.  Wojewódzkie władze samorządowe reprezentowane były przez Marka Malinowskiego- członka Zarządu Województwa Podlaskiego. Z naszego organu prowadzącego, czyli Powiatu  Białostockiego, przybyli starosta Jan Bolesław Perkowski i wicestarosta Roman Czepe. Obecny był także pan Henryk Suchocki- przewodniczący Komisji oświaty, kultury i kultury fizycznej  w Radzie Powiatu Białostockiego. Nie zabrakło również gości z Łap- gospodarza miasta burmistrza Krzysztofa Gołaszewskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Łapy pana Sławomira Maciejewskiego.  W  obecności zaproszonych gości oraz uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach zainaugurowano nowy rok szkolny.

                                         Gospodarzami inauguracji byli: dyrektor szkoły Dorota Kondratiuk, starosta Jan Bolesław Perkowski i wicestarosta Roman Czepe. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID - 19 w uroczystości wzięła udział ograniczona liczba osób, wszyscy uczestnicy spotkania mieli zakryte usta i nos,  a krzesełka zostały ustawione obok siebie w bezpiecznej odległości.

Na początku uroczystości uczczono rocznicę wybuchu II wojny światowej. Następnie głos zabrał minister Dariusz Piontkowski, który w słowach skierowanych do uczniów stwierdził: „Przychodząc do szkoły, przychodzicie nie tylko po to, aby zdobywać nową wiedzę. (..) Pamiętajcie, że to wychowanie na dobrego człowieka jest bardzo istotnym elementem. Tego nie da się często zmierzyć oceną, ale wy musicie poznać, czym jest dobro, a czym zło. Potrafić to odróżniać i starać się być dobrym człowiekiem”. Dużym przeżyciem dla uczniów klas pierwszych było otrzymanie legitymacji uczniowskiej z rąk  pana Ministra.

Po zakończeniu inauguracji nowego roku w obecności uczniów, a z udziałem zaproszonych gości nastąpiło otwarcie i poświęcenie szkolnego kompleksu sportowego, którego dokonał Biskup Łomżyński Tadeusz Bronakowski. Tę część uroczystości zakończył krótki pokaz sportowych umiejętności grupy uczniów z ZSM. Wziął w nim udział również minister Dariusz Piontkowski, który jako pierwszy dokonał celnego rzutu do kosza, co zostało przyjęte burzą oklasków zgromadzonej publiczności!

W ten sposób zakończyła się część oficjalna, a uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa mogli podzielić się wrażeniami z tego niezwykłego wydarzenia.

ZSM Info.

 

 


 

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.