1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9

O szkole

Rekrutacja

2023-2024

Organizacja roku

Rada Pedagogiczna

Polityka jakości ZSM

Galeria zdjęć

Akty prawne

"Zmień swoje myśli, a zmienisz swój świat"
Norman Vincent Peale

Nasi partnerzy:

W dniu 10 marca w ZSM gościł nowy Starosta powiatu białostockiego – pan Antoni Pełkowski. Przyjechał on z dyr. wydziału spraw społecznych i zarządzania kryzysowego p. Marią Marciszewską. Pan Starosta pełni swój urząd od listopada 2014r. i była to jego pierwsza wizyta w największej szkole powiatu białostockiego, czyli  w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

W programie odwiedzin  było przede wszystkim  zwiedzanie szkoły. Oprócz wielu nowoczesnych pracowni zaprezentowano także halę sportową oraz  autorskie muzea istniejące w ZSM, czyli: „Muzeum techniki i prac dyplomowych” ,„Muzeum historyczne”, oraz „Kącik historii dorobku sportowego uczniów ZSM”. Każda z tych ekspozycji prezentuje ogromny dorobek szkoły, jej tradycję oraz   wkład w rozwój lokalny naszego miasta.  Bardzo miłym punktem spotkania było wręczenie przez p. Starostę uczniom II LO dyplomów ukończenia kursu ratownictwa przedmedycznego, w którym wzięli udział. Spotkanie urozmaicił występ zespołu wokalnego po kierunkiem p. Sławomira Oniska.  Uwieńczeniem odwiedzin było spotkanie p. Starosty z gronem pedagogicznym ZSM. 

Info ZSM 

 


 

Odwiedza nas 163 gości oraz 0 użytkowników.