0rekrutacja 1t-informatyk 2t-elektryk 3t-mechanik 4t-poj-sam 5t-budownictwa 6t-hotelarstwa 7-2II-LO-mundurowa 8mech-poj-sam 9monter-zabud

LO dla Dorosłych

Galeria zdjęć

Rada Pedagogiczna

Akty prawne

Organizacja roku

Polityka jakości ZSM

Rekrutacja

2019/2020

Film

promujący ZSM 2019/2020

"Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, Ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą."
Harv Eker
Dzisiaj szczęśliwy numerek to: 12


 

Nasi partnerzy:

24 października 2018r.  w naszej szkole miało miejsce oficjalne otwarcie najnowszych inwestycji w ZSM- pracowni informatycznej i elektryczno-elektronicznej oraz szkolnego parkingu.

Uruchomienie pracowni możliwe było dzięki realizowanemu od 2017r. projektowi zintegrowanemu Powiatu Białostockiego „Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe” z funduszy europejskich EFS oraz EFRR oraz wkładowi finansowemu Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji, które wspierały szkołę w jej staraniach  o unowocześnianie bazy dydaktycznej i infrastruktury oraz  instytucji i pracodawców, z którymi współpracuje szkoła: dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarzadzania Kryzysowego pani Mari Marciszewska, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego p. Agnieszka Żuk i p. Marcin Robieniek, koordynator projektu z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr p. Justyna Żynel-Etel. Byli obecni pracodawcy współpracujący za szkołą: p. Mirosław Roszkowski z firmy MIKOM oraz p. Mariusz Klewinowski z PHU Eltron. Wśród gości znaleźli się także dyrektorzy łapskich szkół:  p. Dariusz Rydzewski- dyr. Gimnazjum, p. Daniel Gołaszewski- dyr. Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach, p. Małgorzata Koszczuk- Petrych- dyr. Szkoły Podstawowej w Uhowie p. Dariusz Wincenciak - dyr. I Liceum Ogólnokształcącego, radni miejscy i powiatowi. Osiągnięć na niwie realizacji działań projektowych  pogratulowali też p. Grzegorz Orłowski z Perfect Project oraz P. Michał Średziński z Regionalnego Centrum Kompetencji.

Oficjalnego otwarcia pracowni i parkingu dokonano w obecności i z udziałem zaproszonych gości. Nowe obiekty zostały poświęcił ksiądz Adam Luberski- szkolny katecheta.  Chwilę później symboliczne żółto-niebieskie wstęgi przy pracowniach przecięte zostały przez  p. dyr. Marię  Marciszewską ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku, której towarzyszyła w imieniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego p. burmistrz Urszula Jabłońska. Parking natomiast p. dyrektor Dorota Kondratiuk otwierała z udziałem radnej powiatowej z Łap-p. Marii Busłowskiej. 

Teraz uczniowie ZSM mogą uczyć się zawodu w warunkach odpowiadających najwyższym standardom w kraju, a zmotoryzowani uczniowie dojeżdżający do szkoły parkować bez obawy, że nie będzie wolnego miejsca! 

ZSM Info

 


 

Odwiedza nas 131 gości oraz 0 użytkowników.