2II-LO-mundurowa 3t-mechanik 4t-poj-sam 5t-budownictwa 6t-hotelarstwa 7t-informatyk 8t-elektryk 9amech-poj-sam 9bmonter-zabud 9copiekun-w-dps

LO dla Dorosłych

E-dziennik

Galeria zdjęć

Rada Pedagogiczna

Akty prawne

Organizacja roku

Rekrutacja

2018/2019

Polityka jakości ZSM

"Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo"
Konfucjusz
Dzisiaj szczęśliwy numerek to: 4


 

Nasi partnerzy:

W dniach od 13 do 17 listopada 2017r. uczniowie ZSM- dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami, instytucjami rynku pracy, uczelniami, pracodawcami i fundacjami mogli uczestniczyć w różnego typu działaniach, w których występowali nie tylko w charakterze słuchaczy, ale także mieli okazję doskonalić własne umiejętności z zakresu autoprezentacji i przedsiębiorczości. Tradycyjnie też w tym tygodniu odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Od 10 lat każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy.

Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach po raz kolejny włączył się w tę inicjatywę, organizując dla swoich uczniów- i  nie tylko- zajęcia warsztatowe, konwersatoria, prelekcje i spotkania, których celem jest wspieranie aktywnych społecznie i zawodowo postaw  Dodatkowo w tym roku to przedsięwzięcie ZSM,  jako jedno z czterech w województwie podlaskim,  objęte zostało patronatem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Celem inicjatywy Komisji Europejskiej, organizowanej pod hasłem „Odkryj swój talent”, jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie.

Inauguracja Tygodnia miała miejsce 13 listopada podczas wspólnego spotkania na sali gimnastycznej. Zebranych uczniów i gości przywitała pani dyrektor ZSM Dorota Kondratiuk, natomiast oficjalnego otwarcia  dokonała pani Alina Dźwilewska, przedstawiciel starostwa powiatowego, główny specjalista do spraw z zakresu edukacji. Głos zabrali również zaproszeni na tę okazję goście- dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach Krzysztof Dobkowski, który przedstawił ideę kształcenia w ramach kursów kwalifikacyjnych, oraz pani Magdalena Perkowska Szymanowicz, dyrektor Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach,  która przybliżyła założenia specjalnej strefy ekonomicznej na terenie miasta i gminy Łapy. Spotkanie to stało się również okazją do autoprezentacji kandydatów biorących udział w wyborach na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

W kolejnych dniach uczniowie ZSM mogli uczestniczyć w zajęciach warsztatowych zorganizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Były to: warsztaty prowadzone przez pracowników PUP Filia w Łapach nt.„ A może własna firma”, przez panią Ewę Porowską z Młodzieżowego Centrum Kariery nt. „Jak planować karierę”, zajęcia z zakresu edukacji prawnej poprowadzone przez panią Adriannę Winnicką Siergiejuk z fundacji „Togatus”, a z zakresu bankowości w działalności gospodarczej- przez przedstawicieli banku Millenium.  Zorganizowane również zostały spotkania adresowane do uczniów kształcących się w poszczególnych zawodach. I tak elektrycy uczestniczyli w spotkaniu z dr. Zbigniewem Skibko, pracownikiem Politechniki Białostockiej, mechanicy z przedstawicielami firmy ChM Lewickie, p. Małgorzatą Gryko-Lipską i p. Zbigniewem Niewińskim, a hotelarze w spotkaniu z przedsiębiorcą w Ośrodku Przedsiębiorczości, p. Aleksandrą Dargiewicz- Kondratowicz. Dzięki współpracy z Komendą Miejską Policji w Białymstoku  uczniowie klasy mundurowej uczestniczyli w niezwykłych warsztatach z zakresu technik pracy technika kryminologa. Część klas wzięła udział w warsztatach z zakresu autoprezentacji poprowadzonych przez szkolnego pedagoga, p. Grażynę Samson.

Działania popularyzujące aktywność zawodową skierowane także zostały do uczniów klas gimnazjum.  14 listopada uczniowie klas trzecich z Gimnazjum w Poświętnem gościli w murach ZSM, gdzie w ramach zajęć zawodoznawczych mogli zapoznać się ze specyfiką poszczególnych zawodów. Gimnazjaliści uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Łapach, podk. Dariuszem Żukiem i st. sierż. Kamilą Urban Odachowską oraz dr. Zbigniewem Skibko z Politechniki.  Ponadto w poszczególnych pracowniach uczniowie ZSM, doskonaląc umiejętności autoprezentacji, przybliżali gimnazjalistom idee kształcenia w szkole zawodowej.

Bycie aktywnym to także kształtowanie świadomego obywatelstwa, nie mogło więc zabraknąć w Szkolnym Tygodniu Przedsiębiorczości działań z zakresu samorządności oraz wolontariatu. Pod hasłem „Młodzi aktywni to my!” uczniowie klas pierwszych i drugich spotkali się ze szkolnymi wolontariuszami, którzy zaprezentowali na forum swoją niezwykle wartościową działalność, a w czwartek- 16 listopada- odbyło się głosowanie w wyborach do Zarządu SU.

To był naprawdę udany tydzień. Wyjątkowo bogaty program nie byłby możliwy bez współpracy z licznymi partnerami, którzy rozumieją, jak ważna jest idea rozbudzania przedsiębiorczości i postaw aktywności zawodowej, a także zaangażowania wszystkich nauczycieli, dzięki którym możliwa była sprawna koordynacja tak wielu działań. Kolejny Tydzień Przedsiębiorczości za rok!

ZSM Info

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.