0rekrutacja 1t-informatyk 2t-elektryk 3t-mechanik 4t-poj-sam 5t-budownictwa 6t-hotelarstwa 7-2II-LO-mundurowa 8mech-poj-sam 9monter-zabud
"Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo"
Konfucjusz
Dzisiaj szczęśliwy numerek to: 7


 

Nasi partnerzy:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Projekt dotyczy udziału uczniów z klas o profilu technik hotelarstwa i technik informatyk
w trzytygodniowych stażach. Staże realizowane w dwóch turach, w których uczestniczyć będą 2 grupy uczniów 16 uczniów każda (w tym 8 osób z zawodu technik informatyk i 8 osób
z zawodu technik hotelarstwa). W trakcie staży uczniowie mieli będą odpowiednio dużo czasu by zapoznać z firmą, zdobyć konkretne umiejętności praktyczne, a jednocześnie pozwoli uczniom realizować podstawę programową wymaganą w szkole. Każdej z dwóch grup stażystów towarzyszyć będzie dwóch opiekunów szkolnych.

 

Główne cele projektu:

  • podwyższenie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ucznia, w celu poszerzenia jego możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy,
  • zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
  • dostarczenie na rynek pracy wykwalifikowanego i znającego najnowsze technologie pracownika,
  • nabycie nowych umiejętności oraz aktualizacja fachowej wiedzy z zakresu usług hotelarskich i informatycznych,
  • przygotowanie uczniów do radzenia sobie w nowych realiach na rynku pracy.
  • zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników,
  • zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru kształcenia w ZSM.

 

 

Wartość dofinansowania: 73 320,00 EUR

Odwiedza nas 115 gości oraz 0 użytkowników.