1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9

O szkole

Rekrutacja

2023-2024

Organizacja roku

Rada Pedagogiczna

Polityka jakości ZSM

Galeria zdjęć

Akty prawne

"Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."
Paulo Coelho

Nasi partnerzy:

14 września w wieku 98 lat zmarł Pan Jerzy Rydzewski. Pamiętamy Go jako  długoletniego wicedyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach  i niezapomnianego nauczyciela fizyki. W styczniu 2015 r.  otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łapy.  Można powiedzieć, że był prawie rówieśnikiem naszego miasta. Przez wiele lat pomimo zaawansowanego wieku był w znakomitej formie, zachowując  cudowne poczucie humoru i bardzo nowoczesny sposób myślenia. Nigdy nie narzekał na postęp techniczny – wręcz przeciwnie. Doceniał zmiany ułatwiające życie i nowinki techniczne. Żegnamy wspaniałego człowieka, Honorowego Obywatela Miasta Łapy.

Pan prof. Jerzy Rydzewski urodził się Łapach. W 1936 r. Jerzy, mając 12 lat, ukończył Szkołę Podstawową nr 1, a następnie uczył się w Gimnazjum Kupieckim w Białymstoku. W czasie wojny jako młody chłopak od 1941 do końca 1945 roku pracował w Zakładach Kolejowych, po 12 godzin dziennie, w niewolniczych warunkach. Działał czynnie w konspiracji (był łącznikiem Komendanta Obwodu). Po wojnie, w 1946 r. zdał maturę i rozpoczął studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Studia ukończył w 1949 r. i podjął pracę w zawodzie nauczycielskim, którą mu utrudniano, postrzegając go jako „wroga ludu”. Mimo szykan od początku zdobył szacunek i uznanie nauczycieli, uczniów i rodziców. Uczył fizyki i astronomii. Pracował jako nauczyciel w LO w Łapach, LO w Białymstoku, w Liceum Pedagogicznym w Łapach, w Studium Nauczycielskim dziennym i zaocznym w Białymstoku, w LO dla pracujących. Swoją pracę pedagogiczną zakończył w  ZSM w Łapach, pełniąc w larach 1971-1982 funkcję wicedyrektora naszej szkoły.

Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, w tym m.in. wyróżniony nagrodą I i II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1972, 1980), wielokrotnie wyróżniany przez Kuratora Oświaty w Białymstoku, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką Zasłużony Białostocczyźnie, Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką „Weteran Walk o Niepodległość”. Za działalność konspiracyjną uzyskał honorowy stopień oficerski Wojska Polskiego.

                                                                                                              ZSM

 


 

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.