1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9

O szkole

Oferta edukacyjna

Organizacja roku

Rada Pedagogiczna

Polityka jakości ZSM

Galeria zdjęć

Akty prawne

"Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu."
Konfucjusz

Nasi partnerzy:

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

wracamy do nauki w trybie stacjonarnym. Powrót ma miejsce w dalszym ciągu w trybie reżimu sanitarnego. Dlatego przypominamy najważniejsze zalecenia i rekomendacje, których celem jest bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w epidemii.

  1.  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
  2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
  3. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekowanie rąk. Rekomenduje się również częste mycie rąk wodą z mydłem w ciągu dnia.
  4. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  5. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.
  6. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

 

 

ZSM Info

 


 

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.