0 1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9

O szkole

Rekrutacja

Rekrutacja

2021-2022

Organizacja roku

Rada Pedagogiczna

Polityka jakości ZSM

Galeria zdjęć

Akty prawne

"Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony."
Stefan Żeromski

Nasi partnerzy:

ZARZĄDZENIE nr 11/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

z dnia 2 października  2020r.  

 Działając na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2008.1570), Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U.2020.374 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389), Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r., zarządza się co następuje:

WIĘCEJ...

 

 


 

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.