2II-LO-mundurowa 3t-mechanik 4t-poj-sam 5t-budownictwa 6t-hotelarstwa 7t-informatyk 8t-elektryk 9amech-poj-sam 9bmonter-zabud 9copiekun-w-dps

LO dla Dorosłych

E-dziennik

Galeria zdjęć

Rada Pedagogiczna

Akty prawne

Organizacja roku

Rekrutacja

2018/2019

Polityka jakości ZSM

"Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami."
Adam Mickiewicz
Dzisiaj nie losujemy szczęśliwego numerka


 

Nasi partnerzy:

14 stycznia 2019 r. zainaugurowano w naszej szkole cykl zajęć dla naszych uczniów z przedsiębiorcami. Są to warsztaty z przedsiębiorcą z regionalnej firmy kształtujące postawy kreatywności, przedsiębiorczości, inicjatywności. Działanie to jest jednym z wielu realizowanych w ramach projektu Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe - projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego.


Uczniowie kształcący się w jednym z 5 zawodów - technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik hotelarstwa - mają okazję do spotkania z przedstawicielami różnych zakładów pracy. Dzięki temu zdobywają wiedzę o tym, co to znaczy przekładać wiedzę teoretyczną na działanie praktyczne.

ZSM Info

 


 

Odwiedza nas 170 gości oraz 0 użytkowników.