Nasi partnerzy:

 

Program „Na Rodzinę Można Liczyć”, w ramach którego przyznawany jest Fundusz Stypendialny IKEA FAMILY,  realizowany jest od 2012 roku. Organizatorami programu są IKEA oraz Fundacja Świętego Mikołaja. Głównym jego celem jest rozwój niespożytego kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce przez fundowanie w trakcie roku szkolnego stypendiów dla uczniów. Program premiuje młodych ludzi angażujących się społecznie oraz tych, którzy chcą rozwijać swoje pasje, ale często nie mają wystarczających środków na realizację swoich marzeń.

Nasza szkoła znalazła się wśród dziesięciu  wybranych do realizacji programu stypendialnego szkół z czterech województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. W zgłoszeniu musieliśmy uzasadnić, dlaczego chcemy przystąpić do programu i udowodnić zaangażowanie naszej szkoły we wspieranie i popularyzowanie zaangażowania społecznego młodych ludzi. Z województwa podlaskiego zakwalifikowane zostały dwie szkoły.

Dzięki udziałowi w projekcie troje uczniów z ZSM otrzyma roczne comiesięczne stypendium w wysokości 200 zł. , które będzie mogło przeznaczyć na rozwijanie swoich pasji i edukację.

Aby zostać stypendystą, należy spełnić kilka warunków, m.in. mieć średnią ocen powyżej 4,0, wykazywać się zaangażowaniem społecznym i mieć osiągnięcia naukowe. Wnioski o jego przyznanie uczniowie ZSM mogą zgłaszać do 30 września 2016r do p. Grażyny Samson, szkolnego Koordynatora Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY .

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.