Nasi partnerzy:

Szkoła policealna to szkoła dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe, nie rezygnując z pracy czy innych codziennych obowiązków.

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki
 • przez cały okres nauki wydawane są zaświadczenia do ZUS-u, MOPS-u, KRUS-u oraz legitymacja szkolna, uprawniająca do zniżek na przejazdy środkami komunikacji publicznej.

 


TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY- symbol cyfrowy zawodu 325509

Jak wygląda nauka w tym zawodzie:

 • nauka w szkole trwa 1,5 roku
 • na koniec III semestru słuchacze mogą przystąpić do organizowanego przez OKE egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio co dwa tygodnie),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

Technik BHP:

 • ocenia i kontroluje stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzi doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustala zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 • ocenia ryzyko zawodowe powodowane przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określa sposoby ich ograniczania i eliminowania
 • ustala okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułuje profilaktyczne wnioski.

Co daje ukończenie szkoły i zdobycie kwalifikacji:

Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.


 

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.