Nasi partnerzy:

Problem tolerancji często pojawia się w mediach, ale zachowanie to dotyczy nie tylko spraw wielkich, ale również naszych postaw w różnych sytuacjach nawet tych najdrobniejszych.

Tolerancja to postawa. Postawa zawiera w sobie komponent poznawczy, emocjonalny i wpływa na konkretne zachowanie. Zanim wytworzymy postawę ku czemuś, co będzie skutkowało konkretnym zachowaniem zaangażujmy się tak, aby ten problem, zjawisko poznać, nie odrzucajmy z góry i bez powodu. Odrzucenie jest wyrazem braku tolerancji.

 

Tolerancja według słownika to dążenie do zrozumienia inności drugiego człowieka.

Należy sobie uświadomić, że inność, różnorodność jest normą, a nie wyjątkiem.

Z problemem tym wiąże się zjawisko nietolerancji. Dotyka ono przeważnie ludzi biednych, wyznawców innych religii, przedstawicieli innych kultur, chorych, z nałogami, niepełnosprawnych, czy mających inne poglądy.

W szkole nietolerancja dotyczy często stroju, komórek, wyglądu, fryzury, chłopaka czy dziewczyny, z którą się ktoś spotyka, grupy czy paczki, do której ktoś należy, wartości, które preferuje. Środowisko często akceptuje ludzi bogatych, sprytnych. Takie postawy często zmuszają młodzież do rezygnacji z posiadanych wcześniej wartości, z bycia sobą. Jeśli tego nie zrobisz: nie będą cię akceptować, nie będą rozmawiać, nie zaproszą na imprezę? Przejawami nietolerancji jest ocenianie ludzi ze względu na ich strój, fryzurę, stan posiadania a przecież te symptomy nie świadczą o poziomie intelektualnym i wartości człowieka.

Brak akceptacji odmienności i naszej inności prowadzi do odrzucania, alienacji, ośmieszania, upokarzania, w konsekwencji do przemocy. Osoby, które doznają przejawów braku tolerancji przeżywają przykre emocje, co sprawia, że czują się zagrożone, zagrożone jest ich poczucie bezpieczeństwa. Agresywne podejście do odmienności sprawia, że ludzie doznają urazów emocjonalnych, popadają w depresję, z czasem doprowadza to do wykluczenia.

Młodzież często nadużywa określeń "gej, pedał", mają one negatywny wydźwięk i ranią osoby o innych preferencjach seksualnych, albo też tych, który są bardziej wrażliwi, wytonowani. Słowa, wulgaryzmy, docinki zapadają na długo w pamięci, dlatego nie wypowiadajmy ich pochopnie, nie oceniajmy, nie wartościujmy.

Nie możemy szufladkować czy kategoryzować ludzi, szacunek należy się każdemu. Często nasze zachowanie wynika z lęku, że nie potrafimy się zachować, np. wobec osób niepełnosprawnych, niewłaściwie zareagujemy, ale obojętność unikanie są na pewno gorszymi rozwiązaniami.

Co sprzyja budowaniu postaw tolerancji?

  • wyzbywanie się stereotypów powtarzanych w społeczeństwie
  • tolerancja na co dzień, na "własnym podwórku"

 

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.