Nasi partnerzy:

 


 • W klasie tej jest realizowany program autorski przygotowujący uczniów do pracy w służbach mundurowych – policji, wojsku, straży pożarnej, straży granicznej
 • Szkoła dla tych, którzy swoją edukację chcą zrealizować w nietradycyjny i niekonwencjonalny sposób, pełen przygód i przeżyć, a jednocześnie dający solidne przygotowanie do podjęcia starań o pracę w służbach mundurowych

 

Nauka w tej klasie daje możliwość:

 • przygotowania się do egzaminów sprawnościowych wymaganych przy rekrutacji do służb mundurowych;
 • uczestnictwa w zajęciach z musztry i w terenie prowadzonych przez zawodowych żołnierzy z jednostek współpracujących ze szkołą;
 • uczestniczenia w spotkaniach z uczniami innych szkół mundurowych oraz przedstawicielami wyższych uczelni z dziedziny bezpieczeństwa i służb mundurowych;
 • zdobycia dodatkowych umiejętność udzielania pierwszej pomocy na Kursie Ratownictwa Przedmedycznego wg programu zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej;
 • poznania zagadnień związanych z bezpieczeństwem powszechnym i funkcjonowaniem służb mundurowych: Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Wojska, Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

 

Po ukończeniu szkoły:

 • możesz przystąpić do egzaminu maturalnego;
 • możesz z powodzeniem kontynuować naukę na wyższej uczelni każdego typu;
 • możesz podjąć starania o pracę w służbach mundurowych.

 

Atuty szkoły:

 • rozwijanie zainteresowań poprzez udział w projektach, zajęciach pozalekcyjnych, wolontariat
 • możliwość zakwaterowania w internacie LO
 • lokalizacja szkoły w centrum miasta

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.