Nasi partnerzy:

 


Operator obrabiarek skrawających - symbol cyfrowy zawodu 722307

  • Operator obrabiarek skrawających to zawód związany z przemysłem metalowym. Należy on do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym  (i nie tylko) rynku pracy. Szczególnie brakuje w nim młodych pracowników. Wykształcenie w tym kierunku daje szansę nie tylko na znalezienie stabilnego zatrudnienia, ale także na rozwój zawodowy.

Czym się zajmuje:

Operator obrabiarek skrawających to pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC. Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo).

Jakie kwalifikacje zawodowe:

Uczeń kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających przygotowywany jest do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.05 (użytkowanie obrabiarek skrawających), czyli:

  • przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
  • wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Zatrudnienie:

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników.

Nauka w szkole trwa 3 lata. W ostatnim roku nauki uczeń przystępuje do egzaminu z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie i zdobywa wykształcenie branżowe.

Co dalej po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminów z kwalifikacji MEC.05?

Absolwent szkoły branżowej I stopnia kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05 (czyli zdanym egzaminie) uzyskuje wykształcenie branżowe w zakresie danej kwalifikacji. Może kształcić się dalej w zawodzie w szkole branżowej II stopnia i uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC. 09- organizacja i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń.

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.