"Geniusz to 1% inspiracji i 99% potu"
Thoma Edison

Nasi partnerzy:

 


Technik budownictwa- symbol cyfrowy zawodu 311204

  • to zawód dający gwarancję zatrudnienia, gdyż budownictwo to otaczający nas świat
  •  technik budownictwa to osoba zajmująca się projektowaniem, organizowaniem, kontrolowaniem i wykonywaniem robót budowlanych

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Umiejętności kształcenia w zawodzie:

  • wykonywanie określonych robót budowlanych
  • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, stanu surowego, robót wykończeniowych oraz robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
  • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Po ukończeniu szkoły

  • po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły uzyskujesz tytuł technika budownictwa
  • możesz przystąpić do egzaminu maturalnego
  • możesz z powodzeniem kontynuować naukę na wyższej uczelni na studiach z branży budowlanej lub podjąć pracę w zawodzie

Nauka w zawodzie trwa pięć lat, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.

 

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.