Plan lekcji
M.Boguska (MB) D.Bokiniec (DB) W.Bokiniec (WB)
M.Butkiewicz (BM) L.Gulewicz (LG) A.Jabłonowska (JA)
J.Jamiołkowski (JJ) P.Jasłowski (PJ) E.Kłoskowska-Ignatiew (EK)
D.Kondratiuk (DK) A.Luberski (AL) B.Łabęcka (BŁ)
A.Łapińska (AŁ) E.Łapińska (EŁ) I.Łapińska (IŁ)
L.Łapiński (LŁ) G.Maciejewska (GM) A.Olendzka (AO)
P.Osmolski (PO) A.Perkowski (AP) P.Pułkośnik (PP)
A.Roszkowski (AR) I.Sinkiewicz (IS) M.Więcko (MW)