Nasi partnerzy:


HARMONOGRAM

I.

 1. Rok szkolny trwa od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r.
 2. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się 04 września 2017, a kończą 22 czerwca 2018r.
 3. W klasach programowo najwyższych II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum zajęcia kończą się 27 kwietnia 2018r.

II. Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry:

 1. Zajęcia w semestrze I w klasach programowo najwyższych technikum i liceum ogólnokształcącego dla młodzieży trwają  od 04 września 2017r. do 22 grudnia 2017r.
 2. Zajęcia w semestrze I w pozostałych klasach trwają od 04 września 2017r. do 21 stycznia 2018r.
 3. Zajęcia w semestrze II w klasach programowo najwyższych technikum i liceum ogólnokształcącego dla młodzieży trwają  od 02 stycznia  do 27 kwietnia  2018r.
 4. Zajęcia w semestrze II  w pozostałych klasach trwają  od 05 lutego  do 22 czerwca  2018r.

III. Przerwy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych:

 1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2017r.
 2. Ferie zimowe trwają od 22 stycznia  do 04 lutego 2018r.
 3. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 29 marca do 03 kwietnia
 4. Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:
  • 2-3 listopada 2017r. (czwartek-piątek po 1. listopada)
  • 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek przed 1. maja)
  • 2 maja 2018r.( środa pomiędzy 1. a 3. maja)
  • 1 czerwca 2018 r. ( piątek po Bożym Ciele)

W związku z ustalonymi   przez  CKE terminami  egzaminów zewnętrznych  ustalono   dodatkowo:

 • 11 stycznia 2018r.- etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja 1. styczeń-luty)
 • 4 maja 2018r. – egzamin maturalny pisemny z języka polskiego- poziom podstawowy
 • 7 maja 2018r. – egzamin maturalny pisemny z matematyki - poziom podstawowy
 • 08 maja 2018r.– egzamin maturalny pisemny z języka angielskiego- poziom podstawowy
 • 19 czerwca 2018r. - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja 2. czerwiec-lipiec)

W Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

 


POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbędą się:

 1. Poświęcone organizacji roku szkolnego 2017/2018 - 30 sierpnia 2017r., 1000
 2. Poświęcona przyjęciu planu nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2017/2018 - 14 września 2017 (czwartek), 1600.
 3. Klasyfikacyjne za I semestr w klasach programowo najwyższych technikum i liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - 21 grudnia  (czwartek), godz. 1600
 4. Dopuszczające do sesji egzaminacyjnej w Szkołach dla Dorosłych :
 • Klasa III L- V sem.- 08.01.2018 (poniedziałek), VI sem. 10.04.2018r. (wtorek)  
 • Klasa II BHP – III sem. - 03.01.2018r. (środa)
 1. Klasyfikacyjne za I semestr dla pozostałych klas – 18 stycznia 2018r. (czwartek) godz. 1600
 2. Podsumowujące I semestr - 13 lutego 2018r. (wtorek) godz. 1600
 3. Klasyfikacyjne na zakończenie nauki w szkole w klasach maturalnych – 24 kwietnia 2018 r. (wtorek), 1600
 4. Klasyfikacyjne pozostałych klas - 18 czerwca 2018r. (poniedziałek) godz. 1500
 5. Podsumowujące rok szkolny - 26 czerwca 2018r. (wtorek) godz. 1100

 

 


SPOTKANIA Z RODZICAMI

 1. Od 18 września 2017r. - wszystkie klasy
 2. Listopad 2017 r. - wszystkie klasy
 3. 15 - 18 stycznia 2018r. - klasy maturalne
 4. Luty - wszystkie klasy oprócz maturalnych  
 5. Marzec 2018r - klasy, które będą miały w kwietniu praktyki: IId, IIIb, IIIe
 6. Kwiecień 2018 r. - wszystkie klasy

 


TERMINARZ PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1. II d - technik hotelarstwa - 4 tyg. - 160-godz. - wych. E. Łapińska (opiekun Ewa Kłoskowska-Ignatiew)  09.04.2018 - 08.05.2018r.
 2. III e - technik elektryk - 4 tyg. 160 godz. - wych. A. Krajewska (opiekun Marcin Więcko) 09.04.2018 - 08.05.2018r.
 3. III b - technik informatyk - A. Krajewska (opiekun Piotr Jasłowski) 09.04.2018 - 08.05.2018r.
 4. III p - technik budownictwa - 4 tyg. - 160 godz. - wych. M. Butkiewicz  (opiekun Agnieszka Sawko) 07.05.2018r. - 04.06.2018r.
 5. II m - 4 tyg. - technik mechanik - 160 godz. - wych. M. Boguska  (opiekun Janusz Jamiołkowski) 07.05.2018r. - 04.06.2018r.
 6. III m - 3 tyg. - technik mechanik - 120 godz. -  wych. M. Butkiewicz (opiekun A. Roszkowski) 07.05.2018r. - 25.05.2018r.

 

Szkoła dla Dorosłych:

 1. III semestr: październik - grudzień (do posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej)

           II BHP- 2 tyg.-  80 godz. - Andrzej Osmolski (opiekun Andrzej Osmolski)

 

Uwaga: Niektóre praktyki zawodowe  będą realizowane w ramach projektów zagranicznych:

 1. Kierunek Praga - technik hotelarstwa, technik informatyk

           09.04.2018  do 27.04.2018 

 1. Mechanix- Wilno - technik mechanik

          07.05.2018   do  25.05.2018


EGZAMINY ZAWODOWE POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja I

 • część pisemna: 11 stycznia 2018r.
 • część praktyczna:
  • dla kwalifikacji w których jedynym rezultatem jest dokumentacja: 10 stycznia 2018r.
  • pozostałe kwalifikacje: 16 stycznia - 23 lutego 2017

sesja II

 • część pisemna: 19 czerwca 2018
 • część praktyczna:
  • dla kwalifikacji w których jedynym rezultatem jest dokumentacja: 26 czerwca 
  • pozostałe kwalifikacje - 16 czerwca - 08 lipca 2017

 

Egzaminy z kwalifikacji uczniów ZSM w roku szkolnym 2017/18 - terminarz dotyczy  uczniów klas uczących się w r. szk.2017/2018

 

Odwiedza nas 131 gości oraz 0 użytkowników.