Nasi partnerzy:


HARMONOGRAM

I.

 1. Rok szkolny trwa od 01 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r.

 2. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się 03 września 2018, a kończą 21 czerwca 2019r.

 3. W klasach programowo najwyższych Technikum zajęcia kończą się 26 kwietnia 2019r.

II. Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry:

 1. Zajęcia w semestrze I w klasach programowo najwyższych technikum trwają od 03 września 2018r. do 21 grudnia 2018r.

 2. Zajęcia w semestrze I w pozostałych klasach trwają od 03 września 2018r. do 18 stycznia 2019r.

 3. Zajęcia w semestrze II w klasach programowo najwyższych technikum trwają od 02 stycznia 2019r. do 26 kwietnia 2019r.

 4. Zajęcia w semestrze II w pozostałych klasach trwają od 04 lutego 2019 r. do 21 czerwca 2019r.

III. Przerwy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych:

  1. Zimowa przerwa świąteczna: od 23 do 31 grudnia 2018r.

  2. Ferie zimowe: od 21 stycznia do 03 lutego 2019r.

  3. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019r.

  4. Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

   • 12 października 2018 (piątek)

   • 02 listopada 2018 (piątek po 1 listopada)

   • 2 maja 2019r.( czwartek pomiędzy 1 a 3 maja)

W związku z ustalonymi   przez  CKE terminami  egzaminów zewnętrznych  ustalono   dodatkowo:

 • 10 stycznia 2019r.- etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja 1. styczeń-luty)

 • 06 maja 2019r. – egzamin maturalny pisemny z języka polskiego- poziom podstawowy

 • 07 maja 2019r. – egzamin maturalny pisemny z matematyki - poziom podstawowy

 • 08 maja 2019r.– egzamin maturalny pisemny z języka angielskiego- poziom podstawowy

 • 18 czerwca 2019r. - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja 2. czerwiec-lipiec)

W Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

 


POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbędą się:

 1. Poświęcone organizacji roku szkolnego 2018/2019– 30 sierpnia 2018r.

 2. Poświęcona przyjęciu planu nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2018/2019 – 14.09.2018r

 3. Klasyfikacyjne za I semestr w klasach programowo najwyższych technikum– 19.12.2018r

 4. Dopuszczające do sesji egzaminacyjnej w Szkołach dla Dorosłych :

 • Klasa II L- III sem. 07.01.2019; IV sem. – 10.06.2019r.

 1. Klasyfikacyjne za I semestr dla pozostałych klas – 15.01.2019r.

 2. Podsumowujące I semestr – 07.02.2019r.

 3. Klasyfikacyjne na zakończenie nauki w szkole w klasach maturalnych – 24.04.2019r.

 4. Klasyfikacyjne pozostałych klas- 14.06.2019 r.

 5. Podsumowujące rok szkolny- 26.06.2019 r.

 

 

 


SPOTKANIA Z RODZICAMI

 1. Od 17 września 2018r. – wszystkie klasy

 2. Listopad 2018 r. – wszystkie klasy

 3. Styczeń 2019r. - klasy maturalne

 4. Luty 2019r. – wszystkie klasy oprócz maturalnych

 5. Marzec 2019r –klasy, które będą miały w kwietniu praktyki oraz maturalne- konsultacje dla rodziców

 6. Kwiecień 2019 r. – pozostałe klasy

 


TERMINARZ PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1. II d - technik hotelarstwa - 4 tyg. 160-godz.- wych. G. Maciejewska (opiekun Ewa Kłoskowska-Ignatiew) – 25.03. - 19.04.2019

 2. II b- technik informatyk- 4. tyg.– wych. A. Perkowski (opiekun Piotr Jasłowski)- 30.09-27.10. 2018

 3. III d- technik hotelarstwa- 4 tyg. 160 godz. wych. E. Łapińska (opiekun Ewa Kłoskowska-Ignatiew)- 25.03. - 19.04.2019

 4. III e- -technik elektryk - 4 tyg. 160 godz. – wych. L. Gulewicz (opiekun Marcin Więcko) – 06.05- 31.05.2019

 5. III b- technik informatyk – 4 tyg. 160 godz.- wych. A. Olendzka (opiekun Piotr Jasłowski) -25.03. - 19.04.2019

 6. III m- technik budownictwa- 3 tyg. 120 godz. – wych. A. Olendzka (opiekun A. Roszkowski) - 25.03-12.04. 2019

 7. II m – technik mechanik- 4 tyg. 160 godz.- wych. I. Łapińska (opiekun Janusz Jamiołkowski)- 06.05- 31.05.2019

 

Szkoła dla Dorosłych:

 1. II dps - 4 tyg.- 160 godz.- II semestr (do posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej)

 

Uwaga: Niektóre praktyki zawodowe będą realizowane w ramach projektów zagranicznych:

Praga- 25.03-12.04. 2019 (III b, II d, III d)

Wilno- 06.05-24.05.2019 (II m)

Grecja- 30.09-13.10.2018 (II b)

 


EGZAMINY ZAWODOWE POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja I

 • część pisemna : 10 stycznia 2019r.

 • część praktyczna:

 • dla kwalifikacji, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja: 9 stycznia 2019r.

 • pozostałe kwalifikacje: od 11 stycznia- 16 lutego 2019r.

sesja II

 • część pisemna: 18 czerwca 2019r.

 • część praktyczna:

 • dla kwalifikacji w których jedynym rezultatem jest dokumentacja: 17 czerwca 2019r.

 • pozostałe kwalifikacje – 21 czerwca - 04 lipca 2019r.


 

Odwiedza nas 119 gości oraz 0 użytkowników.