Nasi partnerzy:

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego
w Łapach
18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 68 przyjmuje oferty na:

„Wykonanie prac porządkowych na posesji szkoły: wycięcie wskazanych drzew, rozbiórka pozostałości budynku na posesji  i wywiezienie gruzu, wyrównanie posesji, przestawienie ogrodzenia”


Formularz zawierający zapytanie o cenę można odebrać w pokoju nr 5 (na parterze budynku) przy ul. Sikorskiego 68.

Ofertę zamkniętą z napisem „Wykonanie prac porządkowych na posesji Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach”

należy złożyć w terminie do dnia 25.09.2017 r. do godz. 14.00 w sekretariacie zamawiającego przy ul. Sikorskiego 68 w Łapach.

 

Łapy, 01.09.2017r.

Odwiedza nas 1260 gości oraz 0 użytkowników.