Nasi partnerzy:

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych


TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Dla wielu osób zawód technik rachunkowości kojarzy się przede wszystkim z matematyką, ale niezupełnie tak jest. Każdy kto zajmuje się finansami – choćby domowymi – musi umieć gospodarować zasobami finansowymi i racjonalnie je planować. Ponieważ w obecnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej każdy podmiot gospodarczy – nawet ten najmniejszy – musi prowadzić ewidencje finansową, znajomość rachunkowości jest  bardzo potrzebna. Niezbędni są też pracownicy, którzy takie kwalifikacje posiadają. Podstawy rachunkowości.

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych, jak prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, przygotowywanie ich do weryfikacji, przechowywanie dokumentacji księgowej, nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń,  obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych. 

Zadania te wykonywane są w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości z jednej strony zapewnia kwalifikacje właściwe dla zawodu, z drugiej zaś oznacza wyposażenie techników rachunkowości w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnoekonomicznym i ogólnokształcącym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Możliwie jest też prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.