Kurs obejmujący kwalifikacje B.5, B.6, B.7, B.18, B.30