Kwalifikacja obejmująca kurs:

  • Technologia obróbki skrawaniem
  • Podstawy przygotowywania obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki