Ponownie witam uczniów klasy – technik hotelarstwa. W przyszłości możecie rywalizować ze sobą, walcząc o klienta lub miejsce pracy.

Dziś podejmijcie rywalizację, szukając odpowiedzi na zaznaczone na czerwono pytania.

Pobierz materiały