Drukuj
Odsłony: 198

Zadanie 1.4. – MICOM - warsztaty z przedsiębiorcą z regionalnej firmy – klasa IIb

1. Sieć komputerowa – podstawowe pojęcia
Sieć to w najbardziej ogólnym znaczeniu tego słowa dwa lub więcej urządzenia informatyczne podłączone ze sobą i komunikujące się wzajemnie.

W sieci LAN możemy wymienić urządzenia aktywne i pasywne. Do urządzeń aktywnych zaliczamy:
a) router
– pracuje w 3 warstwie modelu OSI
– łączy różne typy sieci (WAN, MAN, LAN)
– decyduje o trasie przejścia pakietów
– separuje sieci LAN
b) koncentrator (hub):
– pracuje w 1 warstwie modelu OSI
– łączy urządzenia w sieci o topologii gwiazdy
– wzmacnia sygnał przychodzący i przekazuje go na pozostałe porty
– koncentrator występuje w trzech rodzajach : pasywny , inteligentny , przełączający się
c) przełącznik (switch):
- pracuje w 2 warstwie modelu OSI
- przekazuje ramki które są przesyłane na podstawie adresów MAC
- może pracować w 4 trybach takich jak : cut-through , store and forward , fragment free , przełączanie adaptacyjne
- używa się go w sieciach głównie o topologii gwiazdy gdzie stanowi centralny punkt sieci
d) repeater/acces point:
repeater
– pracuje w 1 warstwie modelu OSI
– łączy segmenty sieci
– jak sama nazwa wskazuje , wzmacnia , regeneruje sygnał a co za tym idzie zwiększa długość segmentu sieci
acces point
– zapewnia stacjom bezprzewodowym dostęp do zasobów sieci za pomocą fal radiowych
– łączy sieć bezprzewodową z siecią przewodową
– jest wykorzystany do budowy sieci typu BSS oraz ESS
e) most (bridge):
– pracuje w 2 warstwie modelu OSI
– tworzy minimum 2 segmenty sieci
– filtruje ramki , kieruje przesył danych na podstawie adresów IP
– można go spotkać w trzech rodzajach , jako : przeźroczysty , LSB ,realizujący trasowanie źródłowe
f) karta sieciowa(NIC – Network Interface Card)
– w przypadku modelu TCP/IP pracuje w warstwie dostępu do sieci
– zapewnia komunikacje z siecią komputerową
– posiada adres MAC
– pracuje z prędkością 10,100,1000 Mb/s w standardach Ethernet ,
Fast Ethernet , Gigabit Ethernet
– jest wbudowana w urządzenia sieciowe
– dzieli się je na zewnętrzne połączone za pomocą USB oraz wewnętrzne podłączone gniazdem PCI ,PCMCIA lub wbudowane w płytę główną (zintegrowane)

Pasywne elementy sieci (służą do wzmacniania i przesyłania sygnału)
Medium transmisyjne:
a) kabel koncentryczny:
– używany w sieciach o topologii pierścienia lub magistrali
– max prędkość transmisji 10 Mb/s
– max długość sieci 500 m
– dzieli się na kabel koncentryczny cienki w standardzie 10Base2(gdzie max długość segmentu wynosi 185 , np RG-58) oraz na koncentryczny gruby w standardzie 10Base5 (np RG8 , 11)
– odporny na zakłócenia lecz podatny na uszkodzenia i trudny w zlokalizowaniu usterki
– najbardziej znane zastosowane złącze BNC
b) kabel symetryczny (skrętka):
– składa się z 4 par skręconych ze sobą żył miedzianych (skręcenie pozwala wyeliminować zakłócenia elektromagnetyczne)
– używana głównie w topologii gwiazdy
– czteroma głównymi rodzajami tego kabla będą : U/UTP , F/UTP , S/FTP, SF/UTP
– zastosowane złącza : RJ-45 oraz RJ-11
c) światłowód
– dane są przesyłane w postaci wiązki światła
– charakteryzują się dużą przepustowością , odpornością na zakłócenia , transmisją na duże odległości
– dzielą się na jednomodowe , wielomodowe lub skokowe ,gradientowe oraz paskowe , planarne i włókniste
– zastosowane w łączach telefonicznych , sieciach telekomunikacyjnych , telewizji kablowej itp.
– złącza FC ,LC , SC , ST
d) patchcord
– krótki przewód łączący np. urządzenia sieciowe ze stacja roboczą
e) fale radiowe i podczerwień
– przesyłają sygnał bezprzewodowo wykorzystując przy tym zakresy częstotliwości od 3 kHz do 3 THz
f) wtyki komputerowe, gniazda
g) szafa teleinformatyczne (rack) i ich osprzęt: patch panel, organizery kabli, ramy montażowe
h) koryta kablowe pcv

Zadanie: Wyszukaj wymienione elementy sieci komputerowych i zapoznaj się z ich podstawowymi parametrami.


2. Komunikacja w sieci
Proszę zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie:
https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/podstawy-sieci/
Dostępne na niej są informacje dotyczące: komunikacji w sieci, jednostek używanych przy opisywaniu komunikacji, danych w sieciach, mediach transmisyjnych, rodzajów sieci komputerowych oraz topologii sieci.

Po zapoznaniu się z materiałami proszę wykonać test wiedzy (40 pytań).
3. Projektowanie sieci LAN

Proszę zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie:
https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/projektowanie-sieci-lan/
Dostępne na niej są informacje dotyczące zasad projektowania sieci
Po zapoznaniu się z materiałami proszę wykonać test wiedzy (10 pytań).
4. Budowa komputera
Komputer stacjonarny składa się z wielu elementów. Niezbędnymi do jego działania są: płyta główna, procesor, pamięć operacyjna (RAM), zasilacz oraz dysk.

a) Płyta główna
(ang. motherboard, mainboard) – obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom
i modułom. W komputerze na płycie głównej znajdują się: procesory, pamięć operacyjna lub gniazda do zainstalowania tych urządzeń oraz gniazda do zainstalowania dodatkowych płyt zwanych kartami rozszerzającymi (np. PCI), oraz gniazda do urządzeń składujących (dyski twarde, napędy optyczne itp.), złącze klawiatury i zasilacza. W niektórych konstrukcjach także gniazda do innych urządzeń zewnętrznych, do których sprzęt znajduje się na płycie głównej (port szeregowy, port równoległy, USB).

b) Procesor
CPU (ang. central processing unit) – sekwencyjne urządzenie cyfrowe, które pobiera dane z pamięci operacyjnej, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Procesory wykonują ciągi prostych operacji matematyczno-logicznych ze zbioru operacji podstawowych.
Procesory wykonywane są zwykle jako układy scalone zamknięte w hermetycznej obudowie, często posiadającej złocone wyprowadzenia (stosowane ze względu na odporność na utlenianie) i w takiej postaci nazywa się je mikroprocesorami – w mowie potocznej pojęcia procesor i mikroprocesor używane są zamiennie. Sercem procesora jest monokryształ krzemu, na który naniesiono techniką fotolitografii szereg warstw półprzewodnikowych, tworzących, w zależności od zastosowania, sieć od kilku tysięcy do kilku miliardów tranzystorów. Jego obwody wykonywane są z metali o dobrym przewodnictwie elektrycznym, takich jak aluminium czy miedź.
Jedną z podstawowych cech procesora jest określona długość (liczba bitów) słowa, na którym wykonuje on podstawowe operacje obliczeniowe. Jeśli przykładowo słowo tworzą 64 bity, to taki procesor określany jest jako 64-bitowy. Innym ważnym parametrem określającym procesor jest szybkość, z jaką wykonuje on rozkazy. Przy danej architekturze procesora, szybkość ta w znacznym stopniu zależy od czasu trwania pojedynczego taktu, a więc głównie od częstotliwości jego taktowania.

c) Pamięć operacyjna
RAM (od ang. random-access memory), pamięć o dostępie swobodnym – podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. Choć nazwa sugeruje, że jest to każda pamięć o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci (w przeciwieństwie do pamięci o dostępie sekwencyjnym, na przykład rejestrów przesuwnych), ze względów historycznych oznacza ona tylko te rodzaje pamięci o bezpośrednim dostępie, w których możliwy jest wielokrotny i łatwy zapis, a wyklucza pamięci ROM (tylko do odczytu) i EEPROM, w których zapis trwa znacznie dłużej niż odczyt, mimo że w ich przypadku też występuje swobodny dostęp do zawartości.
W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. W temperaturze pokojowej zawartość większości pamięci RAM jest tracona w czasie mniejszym niż sekunda po zaniku napięcia zasilania, niektóre typy wymagają także odświeżania, dlatego wyniki pracy programów wymagające trwałego przechowania muszą być zapisane na innym nośniku danych.
Pamięci RAM dzieli się na pamięci statyczne (ang. static random-access memory, w skrócie SRAM) oraz pamięci dynamiczne (ang. dynamic random-access memory, w skrócie DRAM). Pamięci statyczne są szybsze od pamięci dynamicznych, które wymagają ponadto częstego odświeżania, bez którego szybko tracą swoją zawartość. Obok swoich zalet są one jednak dużo droższe; używane są w układach, gdzie wymagana jest duża szybkość (np. pamięć podręczna procesora) lub ilość pamięci jest niewielka, więc nie opłaca się konstruować układu odświeżania (np. proste mikrokontrolery). W komputerach wymagających dużej ilości pamięci jako pamięć operacyjną używa się pamięci DRAM.

Zadanie: Proszę zapoznać się z artykułem na stronie:
https://www.videotesty.pl/artykul/1680/jak-dobrze-zlozyc-komputer-i-uniknac-problemow-poradnik/
Przedstawia podstawowe zasady przy budowie i składaniu komputerów PC.

5. Budowa laptopa
Elementy, z których składa się laptop są takie same. Różnicą jest skala wykonania, urządzenia te są co raz mniejsze, cieńsze i lżejsze więc technologia wykonania jest odrobinę inna.
Aby poznać budowę laptopa proszę zapoznać się z filmem:
https://www.youtube.com/watch?v=2RGso7w7O1s&vl=pl
Na przykładzie laptopa firmy MSI przedstawiony jest sposób montażu elementów do płyty głównej, urządzeń peryferyjnych oraz prawidłowy sposób otwierania obudowy. Każdy model jest ma trochę inna konstrukcję więc trzeba być ostrożnym przy rozkręcaniu i otwieraniu obudowy.

6. Wiersz poleceń
W komputerach z systemem operacyjnym Windows wiersz polecenia jest programem emulującym pole danych wejściowych w formie tekstowego ekranu interfejsu użytkownika wyświetlanego w graficznym interfejsie użytkownika (GUI) systemu Windows. Wiersz polecenia może służyć do wykonywania wprowadzanych poleceń i przeprowadzania zaawansowanych funkcji administracyjnych. Może być również stosowany do rozwiązywania niektórych rodzajów problemów związanych z systemem Windows.
Najczęściej używane polecenia:
cd (change directory (zmień katalog))
Polecenie używane do przełączenia katalogu (ścieżki), w której się znajdujesz.
Przykład: cd\windows\system32
przeniesie ekran do folderu system32 znajdującego się w folderze systemu Windows.
dir (Directory (Katalog))
Pozwala wyświetlić dostępne pliki i foldery w aktualnie wybranym katalogu. Wyświetla również szczegóły dotyczące daty modyfikacji i rozmiaru plików. Wraz z komendą można użyć wielu dodatkowych argumentów, które pozwalają wykonać dodatkowe czynności (dalsze informacje na temat dostępnych poleceń można znaleźć w poniższym podręczniku Microsoft ).

Przykład: C:\> dir
Ta opcja pozwala wyświetlić zawartość katalogu lub dysku C:

Ipconfig
To polecenie wyświetli aktualne informacje sieciowe dla posiadanych kart, w tym adres IP, brama domyślna, maska podsieci itp.
ping
To polecenie jest używane podczas rozwiązywania problemów związanych z siecią. Prześle ono pakiet danych do innego komputera w sieci i poczeka na odpowiedź, a następnie wyświetli rezultaty operacji.

Przykład: ping 192.168.0.2
Polecenie sprawdzi opóźnienie połączenia z komputerem o adresie 192.168.0.2 i wyświetli rezultaty operacji.

help ( /?)
Polecenie pomocy, które dostarcza informacji na temat innych poleceń, w tym dostępnych przełączników służących do wykonywania dodatkowych zadań.
Przykład: ipconfig /help

Zadanie: Proszę zapoznać się z artykułem na stronie:
https://www.nettecode.com/command-line-materialy-nauki/


7. Active Directory
Active Directory to microsoftowa implementacja protokołu sieciowego warstwy aplikacji LDAP (ang. Lightweight Directory Access Protocol). Protokół LDAP stosowany jest w tak zwanych usługach katalogowych. Usługa katalogowa to nic innego jak obszerna, hierarchiczna baz danych, zawierająca informacje o użytkownikach, grupach użytkowników, komputerach, a także zasobach sieciowych, działających w sieciach firmowych, gdzie pracują serwery microsoftowe. To nic innego jak zbiór informacji o użytkownikach sieci, ich uprawnieniach do różnego rodzaju zasobów, komputerach, na jakich pracują, konfiguracji tych komputerów i tak dalej.

Zadanie: Proszę zapoznać się z artykułem na stronie:
https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/windows-server-active-directory/
Dostępne na niej są informacje dotyczące pojęć oraz konfiguracji Domeny w systemie Windows Server.
Po zapoznaniu się z materiałami proszę wykonać test wiedzy (10 pytań).