Ponownie witam uczniów klasy pierwszej – technik mechanik pojazdów samochodowych. W przyszłości możecie rywalizować ze sobą, bo jako właściciele waszych własnych warsztatów samochodowych będziecie walczyć o klienta.

Dziś podejmijcie rywalizację, szukając odpowiedzi na zaznaczone na czerwono pytania.

Pobierz materiały