Bardzo proszę o przygotowanie w formie pisemnej, na oddzielnych kartkach każde polecenie, do połowy kwietnia, następujących zadań:

  1. Przebieg wydarzeń, bohaterowie, problematyka „Tanga” Sławomira Mrożka – praca nr 4
  2. Przebieg wydarzeń, bohaterowie, problematyka „Dżuma” A. Camusa – praca nr 5