Od 6 kwietnia materiały na platformie edukacyjnej z poszczególnych przedmiotów umieszczane będą na bieżąco - zgodnie z planem zajęć w danym dniu.